Företagets ledning

sanna_2Susanna Eliasson Ogunro:  Susanna koordinerar lednnigsgruppens arbete. Hon har många års erfarenhet av terapeutiskt arbete med enskilda individer, par och grupper. Utbildning inom ett flertal terapimetoder såsom psykosyntes, gestalt, kognitiv beteendeterapi och transpersonell psykoterapi.

Kontakt: susanna.eliasson@conflictpreventiongroup.com

ulf_2

Ulf Gustavsson: Leg psykolog och leg psykoterapeut. Ulf är knuten till Uppsala Psykoterapimottagning och har under många år arbetat med psykoterapi, behandling av krigstrauma, coaching, handledning och utbildning. Han har tills nyligen varit verksamhetschef vid Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala. Ulf är skribent i bland annat PsykologTidningen.
Kontakt: ulf.gustavsson@conflictpreventiongroup.com

Christer Larsson: Organisationskonsult som arbetar främst med christer3bolagets internationella verksamhet, att initiera förtroendeskapande åtgärder som kan förebygga och lösa internationella konflikter. Han har erfarenhet av detta främst från Nordafrika, Sydostasien och Ryssland.
Kontakt: christer.larsson@conflictpreventiongroup.com


Håkan Sandvik: Teolog som varit engagerad i Mellanösternfrågor sedan 1980. Har bott i Mellanöstern drygt 10 år, i Israel-Palestina, Egypten och Libanon, och har vistats under kortare perioder i de övriga länderna i Mellanöstern och har därför ett brett kontaktnät till olika grupper. Han har arbetat med frågor om religionsmöten, religionens roll i samhället samt de religiösa minoriteternas situation i Mellanöstern. I Sverige har han arbetat med flykting- och integrationsfrågor. En stor del av engagemanget har handlat och religion, etnicitet och identitet – både i Mellanöstern och i Sverige.
Kontakt: hakan.sandvik@conflictpreventiongroup.com

annalena_2Annalena Ståhl: Dipl. gestaltterapeut. Har sedan 1994 arbetat med terapi, handledning, chefs- och företagsutveckling, konstnärlig processutveckling samt utbildning. Arbetar med traumatiserade flyktingar och hedersrelaterad traumaterapi. Pedagogisk ledare vid Gestaltakademin i Skandinavien. Sedan våren 2017 arbete, tillsammans med medlare från Kungliga Folke Bernadotte Akademien, FBA med dialogprocesser i grupp bestående av ledare för oppositionella grupper i Syrien.
Kontakt: annalena.stahl@conflictpreventiongroup.com

mariann4Mariann Marthinussen: Arbetar som psykoterapeut, coach och handledare samt undervisar enskilda personer och näringsliv. Hon är utbildad i transpersonell psykologi, psykosyntes, kognitiv terapi, mindfulness och motiverande samtal (MI). Hon har tidigare arbetat i internationell verksamhet med rådgivning och nätverksbyggande.
Kontakt: mariann.marthinussen@conflictpreventiongroup.com

Paul O Olson: Organisationskonsult som övergått till psykologi. Studerade ledarskap, konflikter och socialpsykologi i interkulturella miljöer (MSc, Stockholm); som senare blev en full doktorsavhandling inom psykologi och

psykoterapi (London). Hans arbete har täckt lindriga till svåra sjukdomar som är allmänt förekommande i världens konfliktområden: psykoser, posttraumatiska tillstånd, ångest, rädsla, självmordsdepression och personlighetsstörningar. Paul integrerar kognitivt beteende, existentiella, holistiska, grupp- och coachningsinsatser.
Kontakt: paul.olson@nordicheads.com. Finns i Oslo.

Styrelseordförande: Per Ogunro
VD på SJR, ett börsnoterat företag noterat på first north-listan. Per har en jur.kand. 1987 från Stockholms universitet. Per.Ogunro@sjr.se

 Andra medverkande konsulter

Vid uppdrag medverkar ytterligare konsulter med särskild psykologisk,  terapeutisk och religionsvetenskaplig kompetens.