Kontakt

Kontaktformulär

info@conflictpreventiongroup.com

 

Företagets ledning

sanna_2Susanna Eliasson Ogunro: Arbetar som terapeut och lärare vid utbildningsinstitutet HumaNova. Hon har många års erfarenhet av terapeutiskt arbete med enskilda individer, par och grupper. Utbildning inom ett flertal terapimetoder såsom psykosyntes, gestalt, kognitiv beteendeterapi och transpersonell psykoterapi.”

Kontakt: susanna.eliasson@conflictpreventiongroup.com

ulf_2

Ulf Gustavsson: Leg psykolog och leg psykoterapeut. Ulf är knuten till Uppsala Psykoterapimottagning och har under många år arbetat med psykoterapi, behandling av krigstrauma, coaching, handledning och utbildning. Han har tills nyligen varit verksamhetschef vid Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala. Ulf är skribent i bland annat PsykologTidningen.
Kontakt: ulf.gustavsson@conflictpreventiongroup.com

Christer Larsson: Organisationskonsult som arbetar främst med christer3bolagets internationella verksamhet, att initiera förtroendeskapande åtgärder som kan förebygga och lösa internationella konflikter. Han har erfarenhet av detta främst från Nordafrika, Sydostasien och Ryssland. Han är också, sedan tiotalet år, djupt engagerad i praktiskt flyktingarbete vid Alsike kloster och arbetar även i deras styrelse.
Kontakt: christer.larsson@conflictpreventiongroup.com


Håkan Sandvik: Teolog som varit engagerad i Mellanösternfrågor sedan 1980. Har bott i Mellanöstern drygt 10 år, i Israel-Palestina, Egypten och Libanon, och har vistats under kortare perioder i de övriga länderna i Mellanöstern och har därför ett brett kontaktnät till olika grupper. Han har arbetat med frågor om religionsmöten, religionens roll i samhället samt de religiösa minoriteternas situation i Mellanöstern. I Sverige har han arbetat med flykting- och integrationsfrågor. En stor del av engagemanget har handlat och religion, etnicitet och identitet – både i Mellanöstern och i Sverige.
Kontakt: hakan.sandvik@conflictpreventiongroup.com

annalena_2Annalena Ståhl: Dipl. gestaltterapeut. Har sedan 1994 arbetat med terapi, handledning, chefs- och företagsutveckling, konstnärlig processutveckling samt utbildning. Arbete med traumatiserade flyktingar och hedersrelaterad traumaterapi har under många år stått i fokus tillsammans med handledning av boendepersonal samt rådgivning till behandlingshem och flyktingboenden. Pedagogisk ledare vid Gestaltakademin i Skandinavien.
Sedan våren 2017 arbete, tillsammans med medlare från FBA/UD, med dialogprocesser i grupp bestående av ledare för oppositionella grupper i Syrien. Dialogprocesser planeras också för organisationer i Irak, där CPG kommer att ingå.
Kontakt: annalena.stahl@conflictpreventiongroup.com. Finns i Göteborg.

mariann4Mariann Marthinussen: Arbetar som psykoterapeut, coach och handledare samt undervisar enskilda personer och näringsliv. Hon är utbildad i transpersonell psykologi, psykosyntes, kognitiv terapi, mindfulness och motiverande samtal (MI). Hon har tidigare arbetat i internationell verksamhet med rådgivning och nätverksbyggande. Mariann arbetar i dag som lärare vid den norska avdelningen av HumaNova.
Kontakt: mariann.marthinussen@conflictpreventiongroup.com. Finns i Oslo.

Paul O Olson: Organisationskonsult som övergått till psykologi. Studerade ledarskap, konflikter och socialpsykologi i interkulturella miljöer (MSc, Stockholm); som senare blev en full doktorsavhandling inom psykologi och psykoterapi (London). Hans arbete har täckt lindriga till svåra sjukdomar som är allmänt förekommande i världens konfliktområden: psykoser, posttraumatiska tillstånd, ångest, rädsla, självmordsdepression och personlighetsstörningar. Paul integrerar kognitivt beteende, existentiella, holistiska, grupp- och coachningsinsatser. Han har ackreditering i Storbritannien för klinisk tillsyn och EuroPSY-certifikat som specialist i psykoterapi. ”
Kontakt: paul.olson@nordicheads.com. Finns i Oslo.

Styrelseordförande: Per Ogunro
VD på SJR, ett börsnoterat företag noterat på first north-listan. Per har en jur.kand. 1987 från Stockholms universitet. Per.Ogunro@sjr.se

 Andra medverkande konsulter

Vid uppdrag medverkar ytterligare konsulter med särskild psykologisk och terapeutisk kompetens och med metoder som Motiverande samtal, Psykosyntes, Empatisk kommunikation, KBT, ACT, Schematerapi och Gestaltterapi.