När samtalen slutar,  fientligheter uppstår som utmattar  och frustrerar  Dig som är medlare och förhandlare,  då är vi redo att vara där för Dig
och Ditt team.

Conflict Prevention Group är ett företag med högkvalificerade psykologer, psykoterapeuter och ledningskonsulter i Sverige och Norge som i årtionden hjälpt män och kvinnor att utvecklas även under svåra och högt kritiska förhållanden.

Conflict Prevention Group har också en pool av tidigare diplomater och andra internationella specialister med djupt kvalificerad erfarenhet av förebyggande diplomati och mycket komplexa förhandlingar inom FN, USA, Ryssland, EU och andra organisationer.

Vårt konfliktförebyggande arbete bygger på etablerade psykologiska metoder, skräddarsydda för varje situation, varje förhandlare och varje medlare. Det ger också psykologisk profilering och rekommendationer om den andra personen och laget på andra sidan bordet.

När du behöver stärka din medlings- och förhandlingsprocess och stötta dina enskilda medlare och förhandlare, kontakta oss för ett kostnadsfritt och icke-bindande samråd.