Verksamhet

Vår Syrienverksamhet

Conflict Prevention Group medverkar sedan våren 2017 i kvalificerade dialogprocesser på plats i Mellan Östern. Syftet är att ena ledande företrädare för en rad oppositionella grupper från Syrien.  Läs mera..


Våra verksamhetsområden

Conflict Prevention Group AB har två verksamhetsområden. Det ena gäller utbildning och medlingsuppdrag med avseende på internationella politiska förhållanden och den andra motsvarande med inriktning på trauman och konflikter som berör flyktingar som ska etablera sig i det svenska samhället. Utöver att utbilda medverkar företaget även i direkta handledningsuppdrag.