Kurser

Kursutbud

Kurser anordnas där fokus ligger på personalens aktuella arbete och upplevelser av arbetet samt på övningar och verktyg som vi i Conflict Prevention Group önskar förmedla.

För aktuellt kursschema kontakta susanna.eliasson@conflictpreventiongroup.com