Gamla svenska förstasidan 20171132

When dialogue ends and hostilities emerge, provocative projections and deadly demonizing develops, and as a consequence, fatigue and frustration invade the mediators and negotiators, we are ready to be there for You
and Your team

Conflict Prevention Group är ett företag som har specialiserat sig på utbildning av personer i psykologisk kunskap för att dels förebygga, medla i och åtgärda konflikter internationellt och nationellt, dels stödja flyktingar som ska etablera sig i Sverige.

Utöver undervisning deltar företaget även i direkta uppdrag, såväl internationellt i en politisk miljö som nationellt med avseende på flyktingars boende, hälsa och etablering. Uppdragen kan gälla medling, handledning, rådgivning samt konfliktlösning.  Se vidare: Vårt uppdrag kring Syrien.

Professionella konsulter

Företaget är en bas för en grupp etablerade konsulter med rik erfarenhet av arbete inom olika delar av offentlig förvaltning och näringsliv.

Vi arbetar integrativt på en samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig grund och utifrån ett humanistiskt och holistiskt perspektiv. Vi har ett brett register av kompetens om psykologiska faktorers betydelse vid konflikter och ett stort antal upplevelsebaserade övningar för att med varsamhet och empati synliggöra olika motstridiga krafter inom människor, mellan människor och mellan grupper.

Vid uppdrag medverkar ytterligare konsulter med särskild psykologisk och terapeutisk kompetens och med för uppdraget lämpliga metoder.